Subscribe Us

header ads

Đình Lạc Viên và Hoàng đế Mạc Mậu Hợp

 Đình Lạc Viên tọa lạc trên đường Đà Nẵng thuộc phường Lạc Viên quận Ngô Quyền thành phố Hải Phòng. Đây là một ngôi đình của làng cổ Lạc Viên xưa kia. Đình Lạc Viên thờ: Đức Vua Ngô Quyền; Đông Hải Đại Vương Đoàn Thượng; Nam Hải Đại Vương Phạm Tử Nghi; Bản lộ Đô thống Đông Hải Quý Minh Đại Vương; Nam Dương Đệ nhất Quý Nương Minh Diệu và thờ Hồng Ninh Trung Tông Hoàng Đế; Theo nhà sử học Ngô Đăng Lợi: Hồng Ninh Trung Tông Hoàng Đế chính là Hoàng đế Mạc Mậu Hợp nhưng phải dấu nên ghi là Hồng Ninh Trung Tông Hoàng đế. Như vậy Hoàng đế Mạc Mậu Hợp được nhân dân Hải Phòng bí mật thờ cúng hàng trăm năm nay ở chùa Bạch Đa, đình Lạc Viên… Tại sao các sử gia thường lên án Mạc Mậu Hợp nhưng nhân dân vẫn bí mật thờ cúng ông. Phải chăng các sử gia đã viết không đúng về Hoàng đế Mạc Mậu Hợp. Đây là câu hỏi dành cho các nhà nghiên cứu khi về dâng hương tại Đình Lạc Viên.

MT

Đăng nhận xét

0 Nhận xét